Transparantie
  Optimale flexibiliteit
  Afspraak is afspraak
  Persoonlijk en betrokken

Bedrijfsverzekeringen.

Sommige risico’s vallen te beheersen, echter zijn niet alle gebeurtenissen te voorzien en vooral te overzien wat betreft financiële gevolgen. Denkt u maar aan brand in uw bedrijfspand of schade die wordt veroorzaakt tijdens het uitvoeren van een opdracht. Gebeurtenissen die klein beginnen maar soms grote gevolgen kunnen hebben.

Risicobeheer.

Brand, inbraak, ongevallen, arbeidsongeschikte werknemers, conflicten met leveranciers en klanten die niet betalen. Het zijn maar een paar voorbeelden van risico’s die voor grote financiële problemen kunnen zorgen. Goed risicobeheer is dan ook cruciaal voor uw bedrijf.

De risicoanalyse
Risicobeheer begint met een risicoanalyse. U brengt uw bedrijf in kaart om te kunnen bepalen:
 • Welke risico’s zijn er voor het bedrijf, de medewerkers en de ondernemer zelf?
 • Wat is de impact van schade op het vermogen en de bedrijfscontinuïteit?
Uw ondernemening
Beschadiging van inventaris, goederen, apparatuur of gebouw
 • Criminaliteit: diefstal, inbraak, vernielingen, overvallen, cybercrime
 • Aansprakelijkheid, bijvoorbeeld milieuaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid
 • Juridische conflicten, wanbetaling
Uw medewerkers
 • Veiligheid
 • Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
U de ondernemer
 • Arbeidsongeschiktheid: wat betekent dat voor uw bedrijf en voor uw inkomen?
 • Overlijden: wat betekent dat voor uw bedrijf en voor het inkomen van uw nabestaanden?
Partner in risicobeheer
Het maken van een risicoanalyse is niet eenvoudig en u kunt de hulp van specialisten zeker gebruiken. Wij zijn graag uw partner als het gaat om goed risicobeheer en zijn u van dienst bij het maken van een risicoanalyse. Wij helpen u de volgende vragen te beantwoorden:
 • Wat kunt of moet u doen om risico’s te verkleinen en wie kan u daarbij helpen?
 • Welke risico’s kunt u zelf dragen en welke moet u echt verzekeren?
 • Wat zijn de kosten van verzekeren, preventieve maatregelen en het aanhouden van financiële reserves?
 • Hoe bent u op dit moment verzekerd?
 • Welke verzekeringen missen nog of moeten verbeterd worden?
 • Wat hebben de verschillende verzekeraars u te bieden?
 • Hoe sluiten de verschillende polissen op elkaar aan?
 • Hoe houdt u de verzekeringkosten zo laag mogelijk?
Vinger aan de pols
Uw bedrijf kan groeien of krimpen, wet- en regelgeving wordt aangepast, technologie en producten veranderen, verzekeringen wijzigen. Dat is allemaal van invloed op uw risico’s en uw risicobeheer. Steeds opnieuw moet u nagaan wat van belang is voor uw bedrijf.

Wij houden graag een vinger aan de pols en komen regelmatig uw verzekeringspakket doornemen om te checken of u nog steeds goed verzekerd bent.

Dubbelsteyn Verzekeringen

Peter Simonis
Verzekeringen

NEEM CONTACT OP
 
Dubbelsteyn Verzekeringen.
KvK 73296228
AFM 12008666
Kifid 300.005420
Contact en adresgegevens

Dubbelsteyn Dordrecht.
Dordrecht
Mijlweg 65
078-6527600

Dubbelsteyn Numansdorp.
Numansdorp
Burgemeester de Zeeuwstraat 130
0186-658111


Dubbelsteyn - Alle rechten voorbehouden